Ομιλίες

Τρέχουσες δράσεις: 4

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου || Λεπτομέρειες

ΜΕΡΟΣ Α

«ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

 

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου || Λεπτομέρειες

ΜΕΡΟΣ Β

«ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

 

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου || Λεπτομέρειες

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου || Λεπτομέρειες