Ομιλίες

Τρέχουσες δράσεις: 4

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου || Λεπτομέρειες

ΜΕΡΟΣ Α

«ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

 

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου || Λεπτομέρειες

ΜΕΡΟΣ Β

«ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

 

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου || Λεπτομέρειες

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τιμή από: 0 € Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου || Λεπτομέρειες

Ξεναγήσεις

Τρέχουσες δράσεις: 2

Το ενδιαφέρον του ιδρυτή του µουσείου, Αντώνη Μπενάκη, για την ισλαµική τέχνη αναπτύχθηκε στην Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ου αιώνα. Σήµερα η βασική συλλογή Μπενάκη µαζί µε διάφορες δωρεές έχουν ως α…

Τιμή από: 10 € Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου || Λεπτομέρειες

Η θεµατική της έκθεσης έχει διπλό σκοπό: πρώτο και κυριότερο, να αποκαλύψει µία πολύ σπουδαία, άγνωστη ως τώρα, όψη της ελληνικής χειροτεχνικής παραγωγής που αναπτύχθηκε στις δεκαετίες 1960-1980 και …

Τιμή από: 10 € Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου || Λεπτομέρειες

Προβολές

Τρέχουσες δράσεις: 0