ΧΑΛΚΙΔΑ || ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆Α, ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ημερομηνία: 08 Μαρτίου

Μια µέρα αφιερωµένη στην πανάρχαιη µα πάντα επίκαιρη Χαλκίδα, ιδωµένη κάθε φορά κι από άλλη σκοπιά.

Ειδικός οµιλητής ο Οθωµανολόγος κ. ∆ηµήτρης Λούπης.

 

 

 

Χάρτης

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: