ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ || ΑΡΓΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Ημερομηνία: 05 Απριλίου

Μια ακόµη πτυχή της ανεξάντλητης Αργολίδας µε βασικούς άξονες τις δύο σηµαντικότερες πόλεις της και τα µνηµεία που µαρτυρούν την εναλλαγή του ενδιαφέροντος επικυριαρχίας Βυζαντινών, Βενετών και Οθωµανών.

Ειδικός οµιλητής ο Οθωµανολόγος κ. ∆ηµήτρης Λούπης.

Χάρτης

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: